Analiza matur 2014

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Analiza matur 2014

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 20 abiturientów.

Część ustną – egzamin wewnętrzny – zdali wszyscy abiturienci – 20 tj. 100%

Część pisemną  egzamin zewnętrzny – zdało 19 abiturientów co stanowi 95%

PORÓWNANIE ŚREDNIEGO WYNIKU SZKOŁY Z EGZAMINU MATURALNEGO 2014

 

Podstawowe miary statystyczne

SZKOŁA POWIAT MAZOWIECKIE KRAJ

procent

Średni wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy

64,9 54,7 50 51
Średni wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom podstawowy 71,9 71,7 70 69
Średni wynik z egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy

 

49,6

 

47,3 49 48

 

 

Skip to content