Konsultacje przedmiotowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Konsultacje przedmiotowe – SLO 23 w Pruszkowie

Konsultacje przedmiotowe przeznaczone są dla uczniów naszego liceum.

Celem konsultacji jest:

  • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu
  • utrwalenie wiedzy nabytej w toku edukacji
  • umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności
  • umożliwienie poprawy oceny
  • przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
  • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem

W konsultacjach uczestniczą zainteresowani uczniowie lub wskazani przez nauczyciela.

Skip to content