Historia

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Historia naszego liceum

… Na początku był piec.

Duży kaflowy piec, stojący niegdyś w dzisiejszej świetlicy, przy którym w mroźne dni grzali się uczniowie i który zapewne pamiętał najbardziej zamierzchłe czasy te lepsze przed 1939 rokiem, gdy w budynku były lokale mieszkalne i te gorsze, kiedy w czasie II Wojny Światowej wysiedlono z niego Polaków. Najprawdopodobniej pamiętał też, gdy w miejscu naszej szkoły był żłobek i wreszcie pamiętał wrzesień 1991 roku, w którym powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania szkoły było zaledwie sześciu uczniów, niemniej po koniec roku szkolnego 1991/1992, atmosfera okazała się na tyle przyjazna, że do klasy uczęszczało już czternaścioro wychowanków pod opieką p. Ireny Łukaszewskiej. Byli to następujący uczniowie: Rafał Banach, Ewa Bielecka, Izabela Dąbrowska, Karolina Gontarczyk, Katarzyna Górska, Magdalena Iżycka, Marta Kotarska, Michał Olszewski, Daria Paluchniewicz, Iwona Paradowska, Bartosz Radzio, Olaf Rodowald, Aleksandra Sieradzka, Anna Sztyk.

Początki liceum w Pruszkowie

Skład pierwotnego grona pedagogicznego wyglądał następująco: p. Irena Łukaszewska – nauczycielka techniki i wychowawczyni klasy pierwszej, ks. Dariusz Gocławski – nauczyciel religii, p. Hanna Stasińska – nauczycielka języka polskiego, p. Zofia Kapczyńska – nauczycielka języka angielskiego, p. Laura Elżanowska – nauczycielka historii, p. Józef Wroński – nauczyciel matematyki, p. Jerzy Szurmiński – nauczyciel chemii, p. Katrzyna Kanciruk – nauczycielka biologii, p. Janusz Kubrak – nauczyciel fizyki, p.Grzegorz Witczak – nauczyciel PO.
Wśród pierwszego grona nauczycielskiego znajduje się trzech nauczycieli, którzy uczą nas do dziś, a są to: p. Lidia Wrona – nauczycielka języka niemieckiego, p. Jacek Elżanowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno Oświatowe, czyli założyciel i organ prowadzący szkoły rozpoczęło swoją działalność 3 marca 1991 roku. Jego ówczesny skład wyglądał następująco: prezes – p. Bohdan Szewczyk, wiceprezes – p. Jerzy Zieliński, sekretarz – p. Jolanta Jaworska, skarbnik – p. Roman Kanciruk, członek zarządu – p. Ryszard Zacharski.

14 sierpnia tego samego roku, na wniosek zarządu, Minister Edukacji Narodowej zezwolił Towarzystwu na prowadzenie szkoły pod nazwą Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 – tym samym jest to oficjalny początek istnienia naszej placówki. 11 czerwca 1992 roku liceum, za zgoda Kuratora Oświaty w Warszawie, zyskało uprawnienia szkoły publicznej. Następnie 27.czerwca 1992 roku prezesem Towarzystwa został p. Jerzy Zieliński, piastujący to stanowisko do chwili obecnej.

Dyrektorami szkoły byli: p. Józef Wroński (1.09.1991 – 30.06.1992), p.Bohdan Szewczyk (1.07.1992 – 30.10.1993), obecny dyrektor p. Ryszard Zacharski objął stanowisko 15.11.1993roku. W 2002roku liceum stało się trzyletnie.

1 września 2004 roku rozpoczęło swą działalność Gimnazjum Społeczne. W 2010 r. Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno – Oświatowe zmieniło swą nazwę na Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne.

Najdłużej przewodzi Szkole obecny dyrektor, pan Ryszard Zacharski, który dokonał gruntownego remontu budynku, zorganizował pracownię komputerową i rozszerzył ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom możliwość indywidualnego rozwoju.

Wyrazem tego są osiągnięcia naszych uczniów:

  • Zespół z klasy IV (Paulina Lipińska, Adam Kędzierski, Piotr Skrzypowski) zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym w 2003 roku.
  • Uczennica kl. II, Kasia Gaik, zdobyła III miejsce w powiecie i brała udział w międzypowiatowym finale Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (2003 r.)
  • Znakomite zespoły strzeleckie już kilkakrotnie zdobywały laury w zawodach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna dziewcząt (Anna Roefler, Anna Makowska, Sylwia Kosińska) w pojedynkach strzeleckich.

Sukcesy absolwentów SLO Nr 23 w Pruszkowie

Możemy też być dumni z naszych absolwentów, np. Iwony Paradowskiej i Anny Wiśniewskiej- absolwentek wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasza Sutkowskiego – lekarza stomatologa, Julity Wojcieszek – absolwentki SGGW Wydziału Nauki o Żywieniu i Konsumpcji czy Pawła Wieczorka, wyróżniającego się studenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu, wielu innych.

Ciekawą inicjatywą naszej młodzieży jest utworzenie pierwszej w okolicy gazety integrującej „Hyde Park”, która (jak nazwa wskazuje) ma stanowić miejsce swobodnych wypowiedzi i dyskusji młodej nacji na ważne dla niej tematy.

Te i inne osiągnięcia byłyby niemożliwe bez opieki i współpracy nauczycieli, którzy starają się promować i wspierać każde dobre zamierzenia uczniowskie. Przykładem może być praca profesjonalnej malarki, pani Aliny Dorady-Krawczyk, która potrafi (zarówno na lekcjach, jak i w prowadzonym przez nią klubie plastycznym) wydobywać zdolności i pomysły tkwiące, okazuje się, w prawie każdym młodym człowieku.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem prezentującym podsumowanie studniówki naszych licealistów z 2023 roku!

Taka jest nasza trzydziestoletnia historia…

Skip to content