Kronika szkolna

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Historia naszego liceum na kartach kroniki…

Licealna kronika szkolna

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest prowadzenie kroniki szkolnej. Dzięki niej można poznać historię i tradycje które przez lata determinowały działania uczniów i nauczycieli. W kronice gromadzone są sprawozdania z uroczystości szkolnych, wydarzeń i spotkań z ciekawymi ludźmi.


Zdjęcia znaczą więcej niż tysiąc słów…

Obok ciekawych tekstów umieszczane są zdjęcia uczniów i nauczycieli biorących udział w opisywanych wydarzeniach. Przez wszystkie lata swojej działalności nasze liceum przeszło wiele zmian. Opisywane przed laty wydarzenia oraz zdjęcia pozwalają prześledzić proces przemian, wrócić do wspomnień o ludziach i zdarzeniach.


Rola kroniki w życiu liceum

Niezależnie od rejestrowanych na bieżąco wydarzeń na stronie liceum oraz szkolnym facebooku, kronika szkolna nadal pełni dla nas bardzo ważną rolę. Pozwala, bowiem, jak w soczewce, skupić się na procesach zmian i na nowo móc powrócić di wspomnień związanych z historią szkoły i ludźmi, którzy przez lata ją tworzyli i tworzą obecnie…

Skip to content