Prace szkolnego Wolontariatu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Prace szkolnego Wolontariatu

Prace szkolnego Wolontariatu

Wolontariat szkolny działa od 20111r. i angażuje uczniów zarówno z naszego Gimnazjum, jak i Liceum. Bardzo aktywnym działaczem, szczególnie poza szkołą jest uczeń kl. II LO Miłosz Kruk – o jego działalności wkrótce napiszemy.

Co „zdziałaliśmy”:

1. Rok szkolny 20111/2012 – zbiórka rzeczy użytecznych dla Ośrodka  Readaptacji Społecznej dla Rodzin Bezdomnych w Janowie k. Pomiechówka

2. 23. – 24. 02.2012r. – obsługa organizacji Mistrzostw Świata w Judo Kobiet, Warszawa

3. od 2012r. – coroczna zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci

4. 2012/2013, 2013/2014 – zbiórka „Góra Grosza”

5. 11 luty 2014r. – Fundacja Świat na Tak, pomoc przy organizacji XVI Balu Karnawałowego, uczeń: Konrad Kałęcki

6. 2013/2014, 2014/2015 – zbiórka rzeczy i żywności dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt

Skip to content