Próbny egzamin maturalny

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Próbny egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_210220200324%20Pr%c3%b3ba%20EM.pdf.pdf

Skip to content