Zmiany w planie lekcji

Informujemy o zmianach w planie lekcji.