http://www.parajumpersbelgium.be https://www.parajumpersonlinesale.be http://www.canadagooseonsale.be http://www.troilus.es http://www.maclorry.be

Rekrutacja

REKRUTACJA  DO   KLASY  I  LICEUM W  ROKU   SZKOLNYM   2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie  do liceum  odbywa się do 14 czerwca 2019  r.

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  do 14 czerwca 2019 r.  w sekretariacie szkoły w godz. 8.15 – 15.00.

W sekretariacie szkoły w dniach  21 czerwca do 28 czerwca 2019 roku należy  złożyć następujące dokumenty:

  •  świadectwo ukończenia gimnazjum  lub szkoły podstawowej
  •  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

W tych dniach odbędą się również rozmowy kwalifikacyjne.

 

W sekretariacie liceum do 1 lipca 2019 r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty wpisowego (500,00 zł)

Podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych do szkoły  – 5 lipca 2019 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – do 26 lipca 2019 r.

Podanie list kandydatów przyjętych do szkoły – 20 sierpnia 2019 r.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły są:

  • wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • wpłata wpisowego

 

 


 

Pobierz:

Podanie do Gimnazjum Społecznego

Podanie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 23