http://www.parajumpersbelgium.be https://www.parajumpersonlinesale.be http://www.canadagooseonsale.be http://www.troilus.es http://www.maclorry.be

Rekrutacja

REKRUTACJA  DO   KLASY  I  LICEUM W  ROKU   SZKOLNYM   2018/2019

Składanie podań  do liceum  odbywa się do 30 maja 2018  r.

Kandydaci składają podania do 30 maja 2018 r.  w sekretariacie szkoły w godz. 8.15 – 16.00.
W sekretariacie szkoły w dniach  22 czerwca do 29 czerwca 2018 roku należy  złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
  • oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

 

W sekretariacie liceum do 30 czerwca 2018 r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty wpisowego (500,00 zł)

Osoby, które złożą oryginały wymaganych dokumentów i wpłacą wpisowe, mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające w terminie do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 


 

Pobierz:

Podanie do Gimnazjum Społecznego

Podanie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 23