http://www.parajumpersbelgium.be https://www.parajumpersonlinesale.be http://www.canadagooseonsale.be http://www.troilus.es http://www.maclorry.be

Rekrutacja

REKRUTACJA  DO   KLASY  I  LICEUM W  ROKU   SZKOLNYM   2017/2018

Składanie podań ucznia  do liceum odbywa się do 30 czerwca 2017 r.

Kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły w godz. 8.15 – 16.00.
W sekretariacie liceum do 30 czerwca 2017 r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty wpisowego (500,00 zł) oraz złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
 • oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (kopia za zgodność z oryginałem poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
 • 2 aktualne zdjęcia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Osoby, które złożą oryginały wymaganych dokumentów i wpłacą wpisowe, mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające w terminie do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 


REKRUTACJA  DO   KLASY  I  GIMNAZJUM W  ROKU   SZKOLNYM   2016/2017

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I RODZAJ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Składanie podań ucznia  do gimnazjum odbywa się do dnia 30 czerwca 2016 r.                   

Kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 16.00.

W sekretariacie Gimnazjum do dnia 30 czerwca  2016r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty  wpisowego w kwocie 500,- zł oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego  (oryginał)
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Skrócony odpis aktu urodzenia ( do wglądu)

Termin rekrutacji zostanie przedłużony gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

 

REKRUTACJA  DO   KLASY  I  LICEUM W  ROKU   SZKOLNYM   2016/2017

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I  RODZAJ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Składanie podań ucznia  do liceum odbywa się do dnia 30 czerwca 2016 r.

Kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 16.00.

W sekretariacie Liceum  do dnia 30 czerwca  2016 r. do godziny 16.00 należy dokonać wpłaty  wpisowego w kwocie 500,- zł oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 • 2 aktualne zdjęcia
 • Skrócony odpis aktu urodzenia ( do wglądu)

Osoby, które złożą oryginały wymaganych dokumentów i wpłacą wpisowe mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające w terminie do wyczerpania wolnych miejsc.

Pobierz:

Podanie do Gimnazjum

Podanie do Społecznego Liceum Ogółnokształcącego nr 23