Warning: file_get_contents(http://wedlink.buklsainsa.org/news.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/server439868/ftp/wp-content/themes/grandcollege-v1-09/header.php on line 226

Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne

..Na początku był piec. Duży kaflowy piec, stojący niegdyś w dzisiejszej świetlicy, przy którym w mroźne dni grzali się uczniowie i który zapewne pamiętał najbardziej zamierzchłe czasy te lepsze przed 1939 rokiem, gdy w budynku były lokale mieszkalne i te gorsze, kiedy w czasie II Wojny Światowej wysiedlono z niego Polaków. Najprawdopodobniej pamiętał też, gdy w miejscu naszej szkoły był żłobek i wreszcie pamiętał wrzesień 1991 roku, w którym powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania szkoły było zaledwie sześciu uczniów, niemniej po koniec roku szkolnego 1991/1992, atmosfera okazała się na tyle przyjazna, że do klasy uczęszczało już czternaścioro wychowanków pod opieką p. Ireny Łukaszewskiej. Byli to następujący uczniowie: Rafał Banach, Ewa Bielecka, Izabela Dąbrowska, Karolina Gontarczyk, Katarzyna Górska, Magdalena Iżycka, Marta Kotarska, Michał Olszewski, Daria Paluchniewicz, Iwona Paradowska, Bartosz Radzio, Olaf Rodowald, Aleksandra Sieradzka, Anna Sztyk.

Skład pierwotnego grona pedagogicznego wyglądał następująco: p. Irena Łukaszewska – nauczycielka techniki i wychowawczyni klasy pierwszej, ks. Dariusz Gocławski – nauczyciel religii, p. Hanna Stasińska – nauczycielka języka polskiego, p. Zofia Kapczyńska – nauczycielka języka angielskiego, p. Laura Elżanowska – nauczycielka historii, p. Józef Wroński – nauczyciel matematyki, p. Jerzy Szurmiński – nauczyciel chemii, p. Katrzyna Kanciruk – nauczycielka biologii, p. Janusz Kubrak – nauczyciel fizyki, p.Grzegorz Witczak – nauczyciel PO.

Wśród pierwszego grona nauczycielskiego znajduje się trzech nauczycieli, którzy uczą nas do dziś, a są to: p. Maria Makowska – nauczycielka geografii, p. Lidia Wrona – nauczycielka języka niemieckiego, p. Jacek Elżanowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno Oświatowe, czyli założyciel i organ prowadzący szkoły rozpoczęło swoją działalność 3 marca 1991 roku. Jego ówczesny skład wyglądał następująco: prezes – p. Bohdan Szewczyk, wiceprezes – p. Jerzy Zieliński, sekretarz – p. Jolanta Jaworska, skarbnik – p. Roman Kanciruk, członek zarządu – p. Ryszard Zacharski.

14 sierpnia tego samego roku, na wniosek zarządu, Minister Edukacji Narodowej zezwolił Towarzystwu na prowadzenie szkoły pod nazwą Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 – tym samym jest to oficjalny początek istnienia naszej placówki. 11 czerwca 1992 roku liceum, za zgoda Kuratora Oświaty w Warszawie, zyskało uprawnienia szkoły publicznej. Następnie 27.czerwca 1992roku prezesem Towarzystwa został p. Jerzy Zieliński, piastujący to stanowisko do chwili obecnej.

Dyrektorami szkoły byli: p. Józef Wroński (1.09.1991 – 30.06.1992), p.Bohdan Szewczyk (1.07.1992 – 30.10.1993), obecny dyrektor p. Ryszard Zacharski objął stanowisko 15.11.1993roku. W 2002roku liceum stało się trzyletnie.

1 września 2004 roku rozpoczęło swą działalność Gimnazjum Społeczne. W 2010 r. Pruszkowskie Towarzystwo Społeczno – Oświatowe zmieniło swą nazwę na Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne. Obecnie Społeczne Liceum Ogólnokształcące liczy 41, zaś Gimnazjum Społeczne – 24 uczniów.

Taka jest nasza dwudziestoletnia historia…