Materiały dla maturzystów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Materiały dla maturzystów

Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Warszawie udostępniamy materiały dla uczniów i nauczycieli dotyczące wypracowań maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniższym linku:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20

230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przyklado

we%20ocenione%20wypracowania.pdf

Skip to content