Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku

Poniżej zamieszczamy linki do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na których zamieszone są najświeższe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku.  Znajdują się tam między innymi wymagania egzaminacyjne oraz aneksy do informatorów o egzaminach maturalnych.

Informatory o egzaminach maturalnych na stronie CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content