Zajęcia w Muzeum Geologicznym

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Zajęcia w Muzeum Geologicznym

W czwartek 7 marca klasy IIa i IIb uczestniczyły w zajęciach w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić ekspozycję stałą w Muzeum Geologicznym, w oparciu o którą wykonywali zadania w ramach zajęć z geografii i biologii. Na koniec młodzież wysłuchała wykładu „Krótka historia Ziemi”, który wygłosił dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB.

Skip to content