Polonistka o szkole…. (artykuł dla WPR)

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Polonistka o szkole…. (artykuł dla WPR)

Moja szkoła

Szkołę znam od niespełna dziesięciu lat. Początkowo pracowałam tylko w gimnazjum, szybko jednak zaczęłam nauczać języka polskiego także w liceum. Mimo że przy ulicy POW 10 mieszczą się dwie placówki: Gimnazjum Społeczne i Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23, dla mnie są one nierozerwalne. Nie chodzi tu o to, że jest w nich niewielu uczniów, ale o pewną spójność, integralność. Nasi uczniowie zawsze trzymają się razem. Obecnie jestem wychowawcą klasy pierwszej gimnazjum oraz pierwszej liceum i nie mam żadnych problemów z organizacją wspólnych zajęć, spotkań czy wycieczek. Ta młodzież naprawdę lubi i szanuje siebie nawzajem. Mam nieodparte wrażenie, że lubi także nas, pedagogów, nauczycieli. Słowo: dobra atmosfera jest tu zawsze na miejscu. Czasem zastanawiam się, z czego to wynika. Myślę, że z trafnego (nie chwaląc się) doboru kadry pedagogicznej (ogromna w tym zasługa dyrektora szkoły) oraz z naturalnej troski o ucznia, która nam towarzyszy.

Pamiętam, jak w pierwszym roku pracy lubiłam nasłuchiwać odgłosów płynących z klas. Gdy u mnie panowała cisza (prace klasowe na języku polskim bywają długie), słyszałam, z jakim zaangażowaniem i pasją prowadzą lekcje moje starsze koleżanki. Przepraszam za słowo „starsze”, ale myślałam wtedy z żalem, że nie były to moje nauczycielki – o takich zawsze marzyłam: skupione na temacie, otwarte na propozycje ucznia, indywidualnie traktujące każdego z nich. Tak jest nadal. Kiedy szkołę poddano ewaluacji, okazało się, że integracja, wzajemna współpraca i indywidualne podejście do ucznia są tu na najwyższym poziomie. Bardzo miłe i budujące jest to, iż „wracają” do nas bliscy naszych absolwentów. Niewielka ilość osób w klasie sprzyja nauce. Wśród byłych uczniów odnajdziemy między innymi: lekarzy, stomatologów, prawników, fizyków, ekonomistów, nauczycieli.

Szkoda, że wkrótce już nie będzie z nami gimnazjalistów. Wierzę jednak, że czteroletnie liceum będzie służyć integracji, zawieraniu nowych przyjaźni, a dobra atmosfera jeszcze lepszej i efektywniejszej nauce.

Małgorzata Głowacka

Skip to content