Konkurs Kartek Świątecznych – regulamin

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Konkurs Kartek Świątecznych – regulamin

Konkurs Kartek Świątecznych – regulamin

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i liceum.

Regulamin konkursu
1. Termin oddania prac – 11 grudnia 2015r.
2. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.
3. Kartki nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak
np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.

4. Kategorie konkursowe:
▪ Grafika komputerowa – Paint,

5. Kategorie wiekowe:
▪ Klasy I – III Liceum Ogólnokształcące
▪ Klasa I-III Gimnazjum

6. Kartki świąteczne w wersji elektronicznej należy przekazać nauczycielce p. Annie Rabeckiej w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2015r. – annrab@wp.pl

7. Prace graficzne muszą być wykonane w programie Paint, zapisane w jednym z formatów graficznych: *.gif, *.jpg, *.png lub *.bmp w rozmiarze 560×400 pikseli.
Kartki mogą być wykonane w układzie poziomym lub pionowym.

8. Pliki należy nazywać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków, bez spacji, według wzorów:
imie_nazwisko_klasa.jpg, imie_nazwisko_klasa.gif
Przykład: jan_kowalski_5a.jpg

9. Każdy uczeń może nadesłać max. po jednej pracy.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły
www.server439868.nazwa.pl do dnia 22.12.2015 r.
Kartki będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez
dyrektora szkoły. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Kryteria oceny:
1. Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
2. Stopień nawiązania do tradycji.
3. Poprawność językowa.
Uwagi końcowe:
1.Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
2.Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w
całości lub części.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Konsultacje i pomoc merytoryczna:
1. Plastyka – p. Katarzyna Malewska
2. Informatyka – p. Katarzyna Szwec

Skip to content