Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014r.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014r.

Uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli wysokie wyniki!

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka angielskiego lub rosyjskiego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

 

 

Skip to content