Wycieczka do Puszczy Białowieskiej

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Wycieczka do Puszczy Białowieskiej

Podlasie to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, a przy tym miejsce, które zachowało wiele z tradycyjnego, odchodzącego w innych regionach naszego kraju w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu. Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia różnych narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi.

 Naszą wycieczkę w ten piękny region odbyliśmy w dniach 13.06. – 15.06.2014r., wzięły w niej udział klasy gimnazjalne oraz oraz uczniowie z I i III LO pod opieką p. Wandy Kamińskiej i p. Anny Rabeckiej. Białowieski Park Narodowy to najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze. W 1977 r. UNESCO uznało go za Rezerwat Biosfery M&B, a w 1979 r. wpisało na listę Dziedzictwa Światowego, jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski.  Zwiedziliśmy tu Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Przyrodniczo – Leśne, Park Pałacowy (carskie założenie parkowe w stylu angielskim),  Kościół św. Teresy (z kaplicą św. Huberta o pięknym wystroju z wykorzystaniem rogów i korzeni), Skansen Sioło Budy oraz najciekawszy fragment pierwotnej puszczy – Rezerwat Ścisły. Mieliśmy też okazję uczestniczyć  w końcówce mszy w Cerki św. Mikołaja (jedynej takiej cerkwi w Polsce z ikonostasem z kolorowej chińskiej porcelany).

Kiełbaski z ogniska w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystycznym, spacer do Miejsca Mocy oraz zwiedzanie z księdzem prawosławnym Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce zakończyły naszą wędrówkę po wschodnim regionie Polski.

Skip to content