Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia liceum i pożegnanie absolwentów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia liceum i pożegnanie absolwentów

Dnia 6 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie  świadectw ukończenia liceum oraz pożegnanie absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się krótkim wystąpieniem klasy II LO. Dyrektor szkoły Pan Ryszard Zacharski posumował osiągnięcia absolwentów w ciągu trzyletniego okresu nauki w liceum i podziękował rodzicom za pracę na rzecz szkoły, pogratulował za osiągnięcia w nauce i wręczył dyplomy. Po wystąpieniu przedstawicielki absolwentów Mai Sierocińskiej, uczniowie klasy trzeciej podziękowali Dyrekcji, Prezesowi Towarzystwa, wychowawcy oraz nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie.

Najlepsze wyniki uzyskali:

1. Maja Sierocińska

2. Anna Cendrowska

3. Paulina Gala

4. Kamila Baranowska

5. Edyta Kondelka

6. Roman Janik

7. Michał Jędral

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Maja Sierocińska.

Szczególnie aktywną działalność w Szkolnym Kole Strzeleckim Ligi Obrony Kraju prowadzili:

1. Michał Jędral

2. Piotr Piątkowski

3. Adam Zdanikowski

4. Maksymilian Zygnerski

Wszyscy tegoroczni absolwenci przystąpili do egzaminu maturalnego.

Dyrektor  Pan Ryszard Zacharski podziękował najbardziej aktywnym w pracy na rzecz szkoły i klasy rodzicom: p. Jackowi Piecykowi, p. Beacie Jędral, p. Katarzynie Gzik- Kondelce.

Skip to content