Wyniki egzaminu maturalnego

 W 2017 roku 100%  absolwentów  Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 23  zdało egzamin maturalny!