buy windows 10 product key office 2016 product key office 2016 product key buy office 2016 product key

Oferta szkół

Swoim kandydatom zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania (uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, sukcesy w konkursach międzyszkolnych)
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • nauczanie w małych zespołach klasowych – do 18 osób
 • zwiększoną ilość godzin z języka polskiego i matematyki
 • rozszerzony program języka angielskiego
  – angielski – do 6 godz. tyg.
 • rozszerzony program z wiedzy o kulturze (nauka rysunku, malarstwa, rzeźby i projektowania)
 • rozszerzony program wychowania fizycznego (pływanie, nauka tańca)
 • dodatkowo do wyboru 1-3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym
  (w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
 • życzliwą atmosferę
 • bezpieczeństwo
 • opiekę pielęgniarską
 • opiekę pedagoga
 • indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
 • własną bibliotekę szkolną i pracownie przedmiotowe
 • wyjazdy krajowe i zagraniczne
 • wymiany uczniów do Niemiec i Francji
 • stypendium dla najlepszego ucznia
 • kluby środowiskowe
  – klub malarstwa
  – klub strzelecki
 • 30% – zniżka czesnego dla rodzeństwa

Biblioteka szkolna:
p.Maria Kościołek
środy 9.00 – 12.55
czwartki 9.55 – 13.00

Pedagog:
p.Anna Szumacher
Poniedziałki: 8.45 – 12.45

Pielęgniarka:
p.Grażyna Cierebska
wtorki 7.45 – 9.45
czwartki 12.30 – 14.30

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 w Pruszkowie zostało założone w 1991 roku przez Obywatelskie Towarzystwo Edukacyjne.

Pierwszym dyrektorem był, nieżyjący już niestety pan Bogdan Szewczyk, który zadbał o dobór kadry pedagogów i otwarcie młodzieży na wychowanie i kulturę fizyczną. Po jego odejściu funkcję kierowania Szkołą powierzono panu Józefowi Wrońskiemu – konsekwentnemu matematykowi.

Najdłużej przewodzi Szkole obecny dyrektor, pan Ryszard Zacharski, który dokonał gruntownego remontu budynku, zorganizował pracownię komputerową i rozszerzył ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom możliwość indywidualnego rozwoju.

Wyrazem tego są osiągnięcia naszych uczniów:

 • Zespół z klasy IV (Paulina Lipińska, Adam Kędzierski, Piotr Skrzypowski) zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym w 2003 roku.
 • Uczennica kl. II, Kasia Gaik, zdobyła III miejsce w powiecie i brała udział w międzypowiatowym finale Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (2003 r.)
 • Znakomite zespoły strzeleckie już kilkakrotnie zdobywały laury w zawodach organizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna dziewcząt (Anna Roefler, Anna Makowska, Sylwia Kosińska) w pojedynkach strzeleckich.

Możemy też być dumni z naszych absolwentów, np. Iwony Paradowskiej i Anny Wiśniewskiej- absolwentek wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasza Sutkowskiego – lekarza stomatologa, Julity Wojcieszek – absolwentki SGGW Wydziału Nauki o Żywieniu i Konsumpcji czy Pawła Wieczorka, wyróżniającego się studenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu, wielu innych.

Ciekawą inicjatywą naszej młodzieży jest utworzenie pierwszej w okolicy gazety integrującej „Hyde Park”, która (jak nazwa wskazuje) ma stanowić miejsce swobodnych wypowiedzi i dyskusji młodej nacji na ważne dla niej tematy.

Te i inne osiągnięcia byłyby niemożliwe bez opieki i współpracy nauczycieli, którzy starają się promować i wspierać każde dobre zamierzenia uczniowskie. Przykładem może być praca profesjonalnej malarki, pani Aliny Dorady-Krawczyk, która potrafi (zarówno na lekcjach, jak i w prowadzonym przez nią klubie plastycznym) wydobywać zdolności i pomysły tkwiące, okazuje się, w prawie każdym młodym człowieku.

A codzienna praca w szkole?

Nie posiadamy sali gimnastycznej, ale młodzież może (nieodpłatnie) korzystać z zajęć fitness, siłowni, hali Znicza lub basenu.

Dyrektor Zacharski szczególnie dba o wysoki poziom języków obcych. Język angielski (w wymiarze 6 godz. tygodniowo) i język niemiecki (w wymiarze 3-4 godz. tygodniowo) gwarantują nawet „opornym uczniom” solidne podstawy. Kilku- lub kilkunastoosobowe klasy, pedagodzy o wysokich kwalifikacjach – to szansa na zindywidualizowaną pracę uczniów, zróżnicowane tempo przyswajania wiedzy, aktywne uczestnictwo w każdej lekcji.

Ale najważniejsza w tej szkole jest panująca w niej atmosfera – życzliwość, spokojne podejście pedagogów nawet do trudnych problemów wychowawczych czy „naukowych”, częste (w miarę potrzeby) kontakty wychowawców z rodzicami dają poczucie komfortu psychicznego. Nie spotyka się też ataków agresji czy choćby dokuczania młodszym kolegom.

Dlatego chętnie przebywamy ze sobą także poza obowiązkowymi zajęciami, czego wyrazem są wspólne dla młodzieży wszystkich klas wycieczki i obozy wakacyjne „pod wodzą” dyrektora Zacharskiego, czy choćby przedświąteczne spotkania całej społeczności szkolnej urozmaicone minispektaklami w wykonaniu uczniów.

Jednym słowem – ta szkoła da się lubić!!!

Wanda Kamińska