Modyfikacja planu lekcji

Informujemy o modyfikacji planu lekcji. Zmiana dotyczy tylko klasy IIb i będzie obowiązywać od 24 maja 2021 roku.

Plan od 24.05.2021 (1)