buy windows 10 product key office 2016 product key office 2016 product key buy office 2016 product key

Fakultety i konsultacje przedmiotowe

Uczniowie klas I -III gimnazjum uczęszczają na pozalekcyjne zajęcia w formie konsultacji przedmiotowych, na których powtarzają i utrwalają materiał zawarty w podstawie programowej. Celem zajęć jest uzupełnienie zaległości wynikających m.in. z nieobecności ucznia na lekcji lub niewystarczającego opanowania materiału w trakcie zajęć. Konsultacje prowadzone są z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, biologia, języki obce, geografia, chemia, fizyka, historia.

Uczniowie klas I – III liceum uczęszczają zarówno na konsultacje przedmiotowe, jak również fakultety. Cel konsultacji jest taki sam jak w szkole gimnazjalnej, zaś fakultety służą przygotowaniu do egzaminu maturalnego.