01
LIS
2015

Egzamin gimnazjalny, porównanie wyników 2012 – 2015

Egzamin gimnazjalny, 2012
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2012

Egzamin gimnazjalny, 2013
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2013

Egzamin gimnazjalny, 2014
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2014

Egzamin gimnazjalny, 2015
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2015