Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2012-2018

Egzamin gimnazjalny, 2012
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2012

Egzamin gimnazjalny, 2013
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2013

Egzamin gimnazjalny, 2014
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2014

Egzamin gimnazjalny, 2015
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2015

Egzamin gimnazjalny, 2016
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2016

Egzamin gimnazjalny, 2017
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2017

Egzamin gimnazjalny, 2018
Porównanie średniego wyniku szkoły z egzaminu gimnazjalnego 2018